Dân Trí

Nắng nóng gay gắt kỷ lục 27 năm: Cung ứng điện vẫn đầy đủ, thông suốt - Dân Trí

Nắng nóng gay gắt kỷ lục 27 năm: Cung ứng điện vẫn đầy đủ, thông suốt - Dân Trí
Read article on Dân Trí