ישראל היום

ההפגנות בת

ההפגנות בת"א ובירושלים לגיטימיות, אך הן מאיימות לדרדר את המדינה לאנרכיה - ישראל היום
Read article on ישראל היום