הארץ

הפסיכומטרי בוטל בשל האיסור על בחינות באקדמיה, ומיד חודש בשל טעות בהבנת הצו - הארץ


הפסיכומטרי בוטל בשל האיסור על בחינות באקדמיה, ומיד חודש בשל טעות בהבנת הצו - הארץ
Read article on הארץ