גלובס

שיכון ובינוי זכתה במכרז להקמת קריית המודיעין בנגב - גלובס

שיכון ובינוי זכתה במכרז להקמת קריית המודיעין בנגב - גלובס
Read article on גלובס