ynet ידיעות אחרונות

יוסי מהאח הגדול:


יוסי מהאח הגדול: "בכיתי כשהבנתי שלא אוכל לחבק את הנכדים שלי בגלל הקורונה" - ynet ידיעות אחרונות
Read article on ynet ידיעות אחרונות