mako

שני בני משפחתו של עמיר פרץ מתו מנגיף הקורונה במרוקו:


שני בני משפחתו של עמיר פרץ מתו מנגיף הקורונה במרוקו: "פטירתם הייתה כרעם ביום בהיר" - mako
Read article on mako