כלכליסט

הממשלה אישרה: אולמות, חדרי כושר ומועדונים ייסגרו; הקייטנות יפעלו רק עד כיתה ד' - כלכליסט


הממשלה אישרה: אולמות, חדרי כושר ומועדונים ייסגרו; הקייטנות יפעלו רק עד כיתה ד' - כלכליסט
Read article on כלכליסט