Báo Lao Động

Đoàn xe tiếp tế quân đội Mỹ bị phục kích, đốt cháy như đuốc ở Iraq - Báo Lao Động

Đoàn xe tiếp tế quân đội Mỹ bị phục kích, đốt cháy như đuốc ở Iraq - Báo Lao Động
Read article on Báo Lao Động