Aftenposten

Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb. - Aftenposten

Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb. - Aftenposten
Read article on Aftenposten