וואלה!

אחרי בעבוע של שנים` טרור הימין הקיצוני מתפוצץ בפניה של גרמניה - וואלה!


אחרי בעבוע של שנים` טרור הימין הקיצוני מתפוצץ בפניה של גרמניה - וואלה!
Read article on וואלה!