Dala-Demokraten

För bra glid i snabba spår – många tog av skidorna och gick ned för backarna:


För bra glid i snabba spår – många tog av skidorna och gick ned för backarna: " Många var försiktiga och hade självbevarelsedrift" - Dala-Demokraten
Read article on Dala-Demokraten