Aftenposten

780 mill. kinesere har holdt seg hjemme i frykt for smitte. Det kan få enorme økonomiske konsekvenser. - Aftenposten


780 mill. kinesere har holdt seg hjemme i frykt for smitte. Det kan få enorme økonomiske konsekvenser. - Aftenposten
Read article on Aftenposten