העין השביעית

קלמן ליבסקינד צודק: התאגיד לא יכול להתייחס לאראל סג


קלמן ליבסקינד צודק: התאגיד לא יכול להתייחס לאראל סג"ל לפי צרכיו - העין השביעית
Read article on העין השביעית