וואלה!

אחרי הוראת חולדאי: הוסרו השלטים שקראו


אחרי הוראת חולדאי: הוסרו השלטים שקראו "להביס אויבים" בתל אביב - וואלה!
Read article on וואלה!