ישראל היום

החל

החל"ת מכה פעמיים: הישראלים ששבו לעבודה והוצאו לחופשה בשנית - ישראל היום
Read article on ישראל היום