Aftenposten

FBI har i år fått 87.000 forespørsler om våpenkjøpere hver dag. Det er en nedgang. - Aftenposten

FBI har i år fått 87.000 forespørsler om våpenkjøpere hver dag. Det er en nedgang. - Aftenposten
Read article on Aftenposten Mastodon Share