You searched for המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

התגובה האיראנית: לחכות לנובמבר או להגיב עכשיו - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

התגובה האיראנית: לחכות לנובמבר או להגיב עכשיו - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

התכנית ירדנית פלסטינית אל מול החלת הריבונות - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

התכנית ירדנית פלסטינית אל מול החלת הריבונות - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

הסכסוך בסוריה: העלויים חוששים כי שילמו את המחיר - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

הסכסוך בסוריה: העלויים חוששים כי שילמו את המחיר - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

המתיחות במפרץ: מפקד משה

המתיחות במפרץ: מפקד משה"מ קורא לפגוע בספינות ויחידות אמריקניות - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

איתות אזהרה מחזבאללה לישראל - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

איתות אזהרה מחזבאללה לישראל - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

חיסול פעיל חזבאללה - עבד על

חיסול פעיל חזבאללה - עבד על "תיק רגיש" - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

מאיראן ועד הח'ותים - חמאס נואש לשחרור אסיריו בסעודיה - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

מאיראן ועד הח'ותים - חמאס נואש לשחרור אסיריו בסעודיה - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

גוברת הביקורת על המשטר

גוברת הביקורת על המשטר "הוירוס של התחמקות ממתן תשובה גרוע יותר מנגיף הקורנה" - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה Read More